Център за Психологически Изследвания

ЦПИ

Нашата мисия

Иновативни инициативи в едно с последователен демократичен подход.

В национален план освен с активната си позиция на пълноправен член в Националния Съвет за Интеграция на Хората с Увреждания към Министерски Съвет, организацията благополучно постига кохезия между различни дипломатически представителства и различни сродни организации и институции за повишаване чувствителността и разбирането към темата деца и лица с увреждания. 

Ние сме

гражданска структура

с основна цел да гарантира правата на хората с увреждания

Контакти:

02/ 981 78 55