За нас

Център за Психологически Изследвания

Център за Психологически Изследвания /ЦПИ/ е неправителствена организация, която възниква спонтанно, като гражданска структура с основна цел да гарантира правата на хората с увреждания. Продуктивността от действията на сдружението бързо я превръщат в стабилен партньор и не заобиколим фактор в сферата хора с увреждания. Множеството иновативни инициативи в едно с последователен демократичен подход, допринасят за благоприятното развитие на живота на стотици хиляди деца и лица с различни увреждания.      В национален план освен с активната си позиция на пълноправен член в Националния Съвет за Интеграция на Хората с Увреждания към Министерски Съвет, организацията благополучно постига кохезия между различни дипломатически представителства и различни сродни организации и институции за повишаване чувствителността и разбирането към темата деца и лица с увреждания.  Международната лобистка дейност на ЦПИ довежда до внедряване на редица добри практики в България. Добрата експертиза и опит на активисти на ЦПИ осигуряват активно участие на български представители с увреждания в създаването и популяризирането на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Предвидимото поведение на работа на организацията я превръща в един от докладчиците за нивото на имплементиране на КПХУ на ООН в България пред Комитета на КПХУ в Женева.     В България самата Конвенция е приета и ратифицирана след организиран от ЦПИ и подкрепен от сродните организации позитивен натиск.   Център за Психологически Изследвания в своя подход не диференцира увреждането а залага на индивидуалните човешки особености. Това позволява да се осъществява защита на правата на деца и възрастни с физически, ментални, сензорни и невробиологични увреждания, булимия, анорексия, специален казус към жени в неравностойно положение, LD, ADHD и ADD. Главна цел е да се постигне достойно битие, чрез подобряване на социалния и икономически статус на нуждаещите се групи.  Постигането на целта изисква активно участие в разработването на проекти на нормативни актове, стратегии, планове за действие и програми, в посока създаване на политики, подпомагащи ефективната и ефикасна социална интеграция на деца и лица с увреждания.  Всички дейности на Центъра са целенасочени и са на база осъществен анализ и мониторинг на процесите в сферата, които се реализират по авторска апробирана методика, включваща критерии и стандарти за оценка на средата и влиянието. Реализацията е както на национално, така и на местно ниво от регионалните и локални представители, предвид местните специфики на конкретния регион.  Някои по значими успешни инициативи, осъществени от Центъра са:  Осигуряване на достъпност на знакови обекти на територията на страната – катедрален храм Александър Невски, Варненска катедрала.  Повишаване на чувствителността по темата, чрез тематични телевизионни предавания по актуални въпроси за Хората с Увреждания и медийни спотове.  Организиране на Концерти и Фестивали за Хора с Увреждания.  Организиране на арт събития с произведения изработени от Хора с Увреждания. Осъществяване на позитивен натиск - Протест на Хората с Увреждания. Организацията играе важна роля при организацията на Оперативни програми и сме активни участници в ИСС.  ЦПИ провежда различни обучителни модули на много нива, засягащи тема деца и лица с увреждания.  Международно Рали за Хора с увреждания “Сила за живот”. Национален бал на Хората с Увреждания. Спортни изяви за хора с увреждания с интеграционен характер – канадска борба „Воля за победа“.  Промяна на нагласите, чрез лични преживявания – модул „Общувай без светлина“. Художествено творческа дейност – създаване и поддържане на ансамбли на хора с увреждания за различни танцови изкуства. Издателска дейност – изработване и разпространение на наръчници, брошури, инструкции и други в полза на Хората с Увреждания. Научна дейност – иницииране и реализиране на собствена научно-изследователска дейност. Организиране на научно приложни форуми. Център за Психологически Изследвания се стреми да следва напътсвията на един от вдъхновителите при създаването на организацията – «Не питай, какво може родината ти да направи за теб, а питай, какво можеш да направиш ти за родината си.» Кенеди.   

Неизразените емоции, никоа

няма да умрат.

Зигмунд Фройд