Кметът на София Йорданка Фандъкова се срещна с ЦПИ и г-н Шеймъс Боулън

На 14.03.23 г., кмета на София Йорданка Фандъкова се срещна с Шеймъс Боулън, президент на Групата на Организираното гражданско общество към Гражданския парламент в Брюксел.

В разговорите взеха участие д-р Диана Инджова – председател на Гражданската организация Център за психологически изследвания, зам.-кметът Албена Атанасова, както и представители на ЦПИ Георги Стефанов, Иван Карагьозов, Иван Николов, Александър Дубина и Ралица Йоргова.

По време на срещата  кметът на София запозна Шеймъс Боулън със социалната политика на общината и ролята на гражданските и родителски организации при нейното формиране. Кметът на София посочи, че “Столичната община разчита на гражданските организации, които имат капацитета в сферата на социалните дейности и грижата за хора със специфични потребности. Половината от социалните услуги в София са делегирани на неправителствени организации, с които общината работи от години, – каза столичният кмет. – Един от последните реализирани проекти е осигуряването на жестов преводач при ползване на  административните услуги от глухи лица. Сред проблемите, които общината среща, е осигуряването на подготвени специалисти в областта на социалните и здравните грижи.” Шеймъс Боулън сподели своето виждане за активно включване на гражданските организации при формирането на социалните политики и изрази удовлетворение от постигнатите резултати в София.

Кметът Фандъкова представи и проектите, които предстои да бъдат реализирани от Столичната община в социалната сфера. По програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 Столичната община ще предоставя услугата „Грижа в дома“.  От нея ще могат да се възползват лица с увреждания и възрастни хора. С реализирането на този проект се  надгражда  модела на патронажен тип услуги в домашна среда. Потребителите ще получат здравносоциални услуги и  психологическа подкрепа като дейностите включват  доставка на храна и продукти от първа необходимост, заявяване и получаване на неотложни битови и административни услуги, здравни услуги.

 

0 Comments