На 15.03.23 се състоя среща между Национално представените организации и ПП “ГЕРБ-СДС”.
Срещата започна с изказване на г-н Томислав Дончев с уверение, че ПП “ГЕРБ-СДС” ще продължи конструктивния диалог относно политиките за хората с увреждания.
Акценти по време на срещата бяха:
  • Реформа в здравеопазването – скрининг, профилактика и лечение.
  • Медицински изделия.
  • ТЕЛК и др.
  • Образование — отсъствието на комплексия подход и социална работа в училище. Заявиха категоричната си подкрепа в посока развитието на приобщаването образование.
  • Социални услуги – издигане престижа на професиите в социалните услуги
  • Трудова заетост – програми за трудова заетост на родители грижещи се за деца и лица с увреждания.
Всички присъстващи увериха, че ще продължат работата, заедно с Национално Представените Организации по всички конфликтни точки, свързани с живота на хората с увреждания.
На срещата присъстваха:
Г-н Томислав Дончев
Г-жа Деница Сачева
Проф. Костадин Ангелов
Проф. Асен Балтов
Г-жа Илиана Жекова
Г-жа Анна Стойкова
и Национално Представените Организации на и за Хора с Увреждания.

0 Comments